ฝึกอาชีพบางรัก

เปิดแล้ว! รอบเรียนวันอาทิตย์

ฝึกอาชีพวันอาทิตย์ที่บางรัก

รับสมัคร น.ศ.ใหม่ ภาคเรียน 3/65

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) กำลังเปิดรับสมัคร น.ศ. ใหม่ ภาคเรียนที่ 3/65 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 20 ธ.ค. 65 มีหลักสูตรให้เลือกเรียน 35 หลักสูตร เปิด 3 รอบ เช้า บ่าย ค่ำ สมัครแล้วมารายงานตัววันที่ 19 ธ.ค.65 เปิดเรียน 20 ธ.ค.65 สอบถามเพิ่มเติม โทร 02 236 6929 สามารถตรวสอบหลักสูตรที่เปิดสอน รอบเรียน และสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/typesub/99
แผนที่ รฝช.กทม.บางรัก
ฝึกอาชีพบางรัก
คิวอาร์สมัครเรียน2-65
คิวอาร์โค้ดสมัครเรียน
รวมลิงค์สมัครเรียน ภาคเรียน 3/65 ทุกวิชา
ของ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(บางรัก)
………………………
ช่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ รอบเช้า
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11567
ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดให้ความร้อน รอบเช้า
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11568
การควบคุมมอเตอร์ รอบเช้า
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11569
ช่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ รอบค่ำ
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11570
เครื่องปรับอากาศ รอบค่ำ
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11571
การพันมอเตอร์ รอบค่ำ
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11572
โหราศาสตร์ รอบเช้า
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11580
อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์ รอบบ่าย
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11581
การใช้งานโมบายเทคโนโลยี รอบบ่าย
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11582
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รอบบ่าย
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11583
ช่างโทรทัศน์ชั้นต้น รอบค่ำ
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11563
ช่างเครื่องขยายเสียง รอบบ่าย
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11564
เครื่องปรับอากาศ รอบบ่าย
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11565
การพันมอเตอร์ รอบบ่าย
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11566
อินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ช รอบเช้า
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11574
การใช้งานMobile Application Course รอบเช้า
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11575
ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ รอบเช้า
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11576
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รอบเช้า
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11577
ภาษาจีนในงานธุรกิจบริการ รอบเช้า
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11578
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รอบบ่าย
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11584
ภาษาจีนในงานธุรกิจบริการ รอบบ่าย
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11585
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร รอบบ่าย
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11586
โหราศาสตร์ประยุกต์ รอบบ่าย
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11587
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รอบค่ำ
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11588
การใช้งานโมบายเทคโนโลยี รอบค่ำ
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11593
เสื้อผ้าสตรี 4 รอบเช้า
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11601
ขนมอบ รอบเช้า
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11602
อาหารไทย รอบเช้า
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11603
ตัดผมสุภาพบุรุษ ห้อง 1รอบเช้า
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11604
แต่งผมสตรี ห้อง 2 รอบเช้า
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11605
ซอยผมสตรี ห้อง 1 รอบเช้า
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11606
งานศิลปประดิษฐ์ตามสมัยนิยม รอบเช้า
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11607
จัดดอกไม้เพื่ออาชีพ รอบเช้า
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11608
เสื้อผ้าสตรี 4 รอบบ่าย
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11609
ขนมอบ รอบบ่าย
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11610
อาหารไทย รอบบ่าย
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11611
ซอยผมสุภาพบุรุษ (ห้อง 1) รอบบ่าย
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11612
แต่งผมสตรี ห้อง 1 รอบบ่าย
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11613
ซอยผมสตรี ห้อง 2 รอบบ่าย
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11614
งานศิลปประดิษฐ์ตามสมัยนิยม รอบบ่าย
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11615
จัดดอกไม้เพื่ออาชีพ รอบบ่าย
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11616
เสื้อผ้าสตรี 4 รอบค่ำ
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11617
ขนมอบ รอบค่ำ
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11618
อาหารนานาชาติ รอบค่ำ
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11619
ตัดผมสุภาพบุรุษ ห้อง 1 รอบค่ำ
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11620
ซอยผมสตรี ห้อง 1 รอบค่ำ
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11621
งานศิลปประดิษฐ์ตามสมัยนิยม รอบค่ำ
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11622
จัดดอกไม้เพื่ออาชีพ รอบค่ำ
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11623
การตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี รอบค่ำ
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11600
การเจียระไนพลอย รอบเช้า
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11598
การตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี รอบบ่าย
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11599
นวดไทยเพื่อสุขภาพ(กระทรวง ห้อง 1) รอบเช้า
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11594
นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ(กระทรวง ห้อง 1) รอบบ่าย
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11595
การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย รอบค่ำ
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11596
ผลิตสื่อภาพยนตร์ระบบดิจิทัล รอบค่ำ
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11589
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รอบค่ำ
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11590
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รอบบ่าย
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11591
คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ รอบเช้า
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11592
ซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น รอบค่ำ
http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/11597
…………………………………………………………