รับสมัคร นศ. ใหม่ ภาคเรียน 1/65

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก)

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(บางรัก)

กำลังเปิดรับสมัคร นศ. ใหม่

ภาคเรียนที่ 1/65

สนใจคลิกสมัครตามลิงค์

หน้าสมัครรวมทุกหลักสูตร

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/typesub/99

ช่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ รอบเช้า

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9796

การควบคุมมอเตอร์ รอบเช้า

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9797

เครื่องปรับอากาศ รอบบ่าย

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9798

การควบคุมมอเตอร์ รอบบ่าย

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9799

ช่างโทรทัศน์ชั้นต้น รอบค่ำ

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9800

ช่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ รอบค่ำ

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9801

การพันมอเตอร์ รอบค่ำ

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9802

ภาษาอังกฤษในงานธุรกิจบริการ รอบเช้า

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9803

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร รอบเช้า

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9804

ภาษาจีนในงานธุรกิจบริการ รอบเช้า

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9805

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร รอบเช้า

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9806

โหราศาสตร์ประยุกต์ รอบเช้า

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9807

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รอบบ่าย

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9808

ภาษาจีนในงานธุรกิจบริการ รอบบ่าย

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9809

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร รอบบ่าย

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9810

โหราศาสตร์ประยุกต์ รอบบ่าย

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9811

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน รอบค่ำ

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9812

ภาษาจีนในงานธุรกิจบริการ รอบค่ำ

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9813

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร รอบค่ำ

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9814

การใช้งานโมบายเทคโนโลยี รอบเช้า

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9848

อินเตอร์เน็ตและการสร้างเว็บไซต์ รอบบ่าย

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9849

จัดดอกไม้เพื่ออาชีพ รอบเช้า

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9822

เสื้อผ้าสตรี 4 รอบบ่าย

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9823

ขนมอบ รอบบ่าย

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9824

อาหารไทย รอบบ่าย

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9825

ซอยผมสุภาพบุรุษ รอบบ่าย

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9826

แต่งผมสตรี ห้อง 1 รอบบ่าย

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9827

ซอยผมสตรี ห้อง 2 รอบบ่าย

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9828

งานศิลปประดิษฐ์ตามสมัยนิยม รอบบ่าย

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9829

จัดดอกไม้เพื่ออาชีพ รอบบ่าย

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9830

เสื้อผ้าสตรี 4 รอบค่ำ

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9831

ขนมอบ รอบค่ำ

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9832

อาหารไทย รอบค่ำ

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9833

ตัดผมสุภาพบุรุษ ห้อง 1 รอบค่ำ

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9834

ซอยผมสตรี ห้อง 1 รอบค่ำ

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9835

งานศิลปประดิษฐ์ตามสมัยนิยม รอบค่ำ

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9836

เสื้อผ้าสตรี 4 รอบเช้า

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9815

ขนมอบ รอบเช้า

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9816

อาหารไทย รอบเช้า

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9817

ตัดผมสุภาพบุรุษ ห้อง 1 รอบเช้า

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9818

แต่งผมสตรี ห้อง 2 รอบเช้า

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9819

ซอยผมสตรี ห้อง 1 รอบเช้า

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9820

งานศิลปประดิษฐ์ตามสมัยนิยม รอบเช้า

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9821

การเจียระไนพลอย รอบเช้า

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9837

การตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี รอบบ่าย

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9838

การตรวจสอบและวิเคราะห์อัญมณี รอบค่ำ

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9839

นวดไทยเพื่อสุขภาพ(กระทรวง ห้อง 1) รอบเช้า

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9840

การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย รอบบ่าย

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9841

นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ(กระทรวง ห้อง 1) รอบค่ำ

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9842

อินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ช รอบเช้า

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9843

อินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ช รอบบ่าย

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9844

อินเตอร์เน็ตสำหรับงานอีคอมเมิร์ช รอบค่ำ

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9845

ซ่อมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเบื้องต้น รอบค่ำ

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/9847

ผลิตสื่อภาพยนตร์ระบบดิจิทัล รอบค่ำ

http://www.bmatraining.ac.th/school-course/6/register-course/10092

ฝึกอาชีพบางรัก
ฝึกอาชีพบางรัก
ฝึกอาชีพบางรัก

2 thoughts on “รับสมัคร นศ. ใหม่ ภาคเรียน 1/65”

  1. นลินรัตน์

    อยากทราบว่า ภาคเรียนที่ 2 เปิดรับสมัครเมื่อไหร่คะ และในแต่ละวิชา เรียนวันไหนบ้างคะ เพราะไม่มีข้อมูลแจ้งเลยค่ะ

    1. ภาคเรียนที่ 2 เปิดรับสมัคร 1 ส.ค. 65 เริ่มเรียน 1 ก.ย.65 ส่วนรอบเรียนแต่ละวิชาต้องรออนุมัติหลักสูตรก่อนจึงประกาศได้ ประมาณ 1 เดือน ก่อนเปิดรับสมัครครับ ติดตามข่าวสาร รผช กทม บางรัก ที่เฟสบุ้ค https://web.facebook.com/BangrakVTS ข่าวจะอัพเดทได้เร็วกว่าหน้าเว็บไซต์ ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

Comments are closed.