หลักสูตรระยะสั้นบางรัก

หลักสูตรระยะสั้นเร็ว ๆ นี้

หลักสูตรระยะสั้นบางรัก

หลักสูตระยะสั้นที่จะเปิดเร็ว ๆ นี้ สนใจเชิญสมัครได้ทุกวัน ที่  #โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบางรัก โทร 02 239 6929

  • หลักสูตรอาหารไทย 75 ช.ม. เปิดรอบ เช้า บ่าย ค่ำ
  • หลักสูตรโมบายแอพ 90 ช.ม.  เปิดรอบ เช้า
  • หลักสูตร จัดดอกไม้ 100 ช.ม. เปิดรอบ เช้า บ่าย
ิฝึกอาชีพบางรักออนไลน์