ฝึกอาชีพบางรัก

ดอกไม้ประดับเวทีหน้าที่ประทับ”บังพระชงฆ์”

ดอกไม้ประดับเวทีหน้าที่ประทับ”บังพระชงฆ์” นาง วัชรี เพชรคง ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำครูและนศ.วิชาจัดดอกไม้เพื่ออาชีพ โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(บางรัก) จัดดอกไม้ประดับเวทีหน้าที่ประทับ”บังพระชงฆ์” เนื่องในวโรกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดป้าย อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา มูลนิธิธรรมิกชน เพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕